Även om det för många kan kännas som att det är långt kvar till pensionen, är det alltid bra att börja spara i god tid. Så fort du börjar förvärvsarbeta, börjar du också tjäna in till din pension. Du kommer sedan att fortsätta tjäna in pengar till pensionen så länge du jobbar, även om det skulle vara så att du fortsätter att jobba efter att du har gått i pension. Då fungerar det så att du tar ut din pension precis som vanligt och din pension ökar för varje år som du jobbar vidare.

Den allmänna pensionen, det vill säga den del av pensionen som den statliga Pensionsmyndigheten ansvarar för, består dels av inkomstpensionen och dels av premiepensionen. Äldre pensioner kan också ha så kallad tilläggspension som en del av sin allmänna pension, och personer som är födda 1937 eller tidigare har enbart tilläggspension och i vissa fall också en garantipension.

Pensionssparande

16 procent av den lön, och eventuella andra ersättningar som är skattepliktiga, du uppbär avsätts årligen till den så kallade inkomstpensionen. Det värde som du har på ditt pensionskonto, är det totala värdet av de pensionsrätter du har tjänat in samt räntan på dessa genom åren. Det är detta värde som utgör din pensionsbehållning. Dessa pengar kommer när du går i pension att betalas ut fördelat över din beräknade livstid.

Den mindre delen av den allmänna pensionen är den så kallade premiepensionen, vilken uppgår till 2,5 procent av din uppburna lön och övriga skattepliktiga ersättningar. Denna del av pensionen placeras i de så kallade PPM-fonderna, vilka du har möjlighet att välja och vraka bland. Eftersom premiepensionen är en liten del av din allmänna pension, menar många experter att man kan chansa lite och satsa på fonder som har en hög risk, och på lång sikt kan ge en potentiellt hög avkastning på ditt sparande.