Fonder är ett utmärkt sätt att spara pengar på för den som inte har stora tillgångar, och ett stort intresse att investera i en aktieportfölj. En fond är nämligen en portfölj som innehåller delar av tillgångar vilka förvaltas av en eller flera fondförvaltare som arbetare på att fondbolag. Din beskärda del av det kollektivt ägda värdet bestäms av din andel i fonden. Om du till exempel äger andelar i en fond som har aktier i 30 olika företag, äger du indirekt aktier i alla dessa bolag. En fond kan placera i olika sorters värdepapper och kan göra så på en rad olika marknader. Hur en fond kan placera bestäms av de bestämmelser som fonden går efter, vilka du kan läsa om innan du investerar i en fond. Om värdet på fonden stiger, ökar också värdet på just din andel i fonden och motsvarande gäller också om värdet på fonden skulle minska.

Spara i fonder

Olika sorters fonder

De vanligaste typerna av fonder är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. En aktiefond placerar åtminstone 75% av förmögenheten i aktier. Enligt svensk lag måste en aktiefond inneha aktier i åtminstone 16 olika företag. Oftast ligger innehavet på ungefär 20-30 olika bolag. Fondens värde beräknas utifrån hur värdet på aktierna utvecklar sig. Räntefonder är fonder som placerar i räntebärande värdepapper, som till exempel stadsskuldsväxlar och obligationer. Man brukar dela in räntefonder i så kallade korta och långa räntefonder, och vilken kategori en fond tillhör bestäms utifrån hur lång löptid de värdepapper som fonden placerar i har. Blandfonder är fonder som kan placera i såväl aktier som i räntebärande värdepapper. Risken är högst i aktiefonder, följt av blandfonder och räntefonder. På samma sätt är den potentiella värdeökningen (och därför också värdeminskningen) högst i aktiefonder och lägst i räntefonder, medan blandfonder hamnar någonstans däremellan.